Pripravništva na generalnem sekretariatu Sveta evropske unije

Vrste pripravništev:

  • Plačana pripravništva: Generalni sekretariat Sveta (GSS) nudi okoli 100 plačanih pripravništev letno za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobijo diplomo ali enakovredno potrdilo.
  • Obvezna neplačana pripravništva: GSS nudi približno 20 neplačanih pripravništev letno. Ta pripravništva so namenjena študentom tretjega, četrtega ali petega letnika univerzitetnega študija, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo v okviru študijskega programa.
  • Pripravništva za študente nacionalnih šol za upravo: Kandidat je študent nacionalne šole za upravo v državi članici ali državi kandidatki, s katero je podpisana pristopna pogodba.

Pripravništva potekajo v dveh različnih obdobjih, ki trajata od enega do pet mesecev:

  • od 1. februarja do 30. junija
  • od 1. septembra do 31. januarja

Pripravništvo v GSS lahko opravljajo:

  • državljani EU
  • državljani držav kandidatk, ki so zaključile pristopna pogajanja z EU

Potrebno je dobro znanje francoščine ali angleščine, ki se največkrat uporabljata za notranje sporazumevanje v GSS, in sposobnost komuniciranja v enem od teh jezikov.

Trenutno največ prijav pošljejo kandidati z izobrazbo s področja prava, političnih ved, mednarodnih odnosov, študij EU in ekonomije. GSS išče tudi pripravnike z izobrazbo z drugih področij, kot so: prevajanje, človeški viri, komunikacije, izobraževalne študije, računalništvo, grafično oblikovanje, multimedijske dejavnosti, kmetijska tehnologija, biokemična industrija, zdravje in varnost hrane, gospodarjenje z energijo, okolje ter letalska in vesoljska industrija.

Ne sprejemajo prijav kandidatov, ki so že opravili kakršno koli pripravništvo (plačano ali neplačano), ki je trajalo dlje kot šest tednov, ali so bili za več kot šest tednov zaposleni v kateri koli instituciji, organu, agenciji ali uradu EU.

Več informacij in prijavnice najdete tukaj.