Priročnik za najemnice_ke Najemniškega SOS

Najemniški SOS je izdal Priročnik za najemnice_ke.

V času divjega špekuliranja s stanovanji se je nujno spomniti na njihovo osnovno funkcijo. Stanovanje ni blago ali stroj za kovanje dobičkov – stanovanje je dom. Omogočiti mora varno ter prijetno zavetje in dobro izhodišče v svet. Je predpogoj, da smo zdravi, da se lahko učimo, delamo in ustvarjamo ter da se lahko vključujemo v družbo. Ali imamo dostop do varnega in stabilnega bivanja, bistveno vpliva tudi na to, kakšne odločitve sprejemamo v življenju, kaj lahko počnemo oz. si lahko privoščimo in koliko lahko pri tem tvegamo – vpliva na to, kako ujete ali svobodne se počutimo.

Na Najemniškem SOSu upajo, da bo priročnik služil kot prvo orodje za širjenje poznavanja pravic najemnic in tako posamično kot skupno prizadevanje za njihovo uresničevanje.

Priročnik je na voljo tukaj.

Vir: Najemniški SOS