Program pozitivnih ukrepov 2024 – pripravništvo Evropskega parlamenta za osebe z oviranostmi

Evropski parlament razpisuje pripravništva v sklopu programa Positive action programme 2024.

V okviru programa Parlament vsako leto zaposli do šest uspešnih kandidatov in kandidatk, ki pridobijo enoletne pogodbe z možnostjo podaljšanja. Preostali uspešni kandidati in kandidatke bodo za obdobje 18 mesecev uvrščeni na skupni seznam z možnostjo, da jih generalni direktorati Parlamenta zaposlijo zunaj okvira programa.

Program je namenjen osebam, ki imajo status invalidnost, v skladu z evropsko lestvico telesne in duševne invalidnosti enako ali večjo od 20 %. Od prijavljenih oseb se zahteva C1 zananje enega od uradnih jezikov EU (to so angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, irski, italijanski, hrvaški, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski jezik) ter B2 znanje drugega uradnega jezika EU.

V program se lahko vključijo le posamezniki_ce, ki še nikoli niso delali_e v instituciji, agenciji ali organu EU (za namene tega programa se pripravništva in začasne pogodbe EU ne štejejo kot predhodne delovne izkušnje v instituciji EU).

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Evropski parlament