Program rezidenc Hydra PACE

Galerija DobraVaga, Občina Ramala/program Mamarat in KAIR Košice Artist in Residence vabijo vizualne ali interdisciplinarne umetnike in umetnice, ki živijo in delajo v Sloveniji, na Slovaškem ali v Palestini, k udeležbi na dvomesečni rezidenci v izbranih mestih (Ljubljana, Ramala, Košice).

Program rezidenc Hydra PACE predvideva šest sočasnih rezidenc, povezava med rezidenčnimi umetniki in umetnicami ter partnerji pa nakazuje sodelovanje v treh stopnjah: sodelovanje s partnersko organizacijo pred prihodom, dvomesečno rezidenco v izbranem mestu (junija in julija 2021), ter zaključno srečanje vseh sodelujočih rezidenčnih umetnikov in umetnic ter predstavnikov partnerjev v Ramali.

Vabijo umetnike in umetnice k analiziranju trenutnega stanja in razmisleku o prihodnosti, ter skozi prakse vizualne umetnosti oziroma njena presečišča z znanstvenimi disciplinami, zvočno umetnostjo, novimi mediji, arhitekturo, literaturo, animacijo ali performansom naslovijo eno (ali več) od sledečih tem: sobivanje, sodelovanje, skupnost, koekstistenca, so-prisotnost, povezava, konsenz, konsonanca, kooperacija, so-izkušnja, covid-19.

Vsaka rezidenca vključuje brezplačno ločeno stanovanje in umetniški atelje, honorar v višini 1.000 €, dnevnice, materialne stroške (omejeno), potne stroške (omejeno), nastanitvene in potne stroške zaključnega srečanja v Ramali.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Kino Šiška