Projekt Korak naprej – ideje za napredek

Korak naprej je projekt, katerega cilj je predvsem mladim posredovati uporabno znanje in veščine, o katerih se ne učijo v šoli, v življenju pa jih nujno potrebujejo. Večinoma gre za znanje s področja organizacije in delovanja države, politike, davkov, socialne varnosti, študentskega dela itd.

Razlog za ustanovitev projekta izvira iz mišljenja, da bi za dobrobit vsakega posameznika kot tudi celotne družbe vsi morali poznati vsaj osnove delovanja države, načina delovanja in plačevanja davkov, principe sistemov socialne varnosti ter pravic, ki jih imamo zaradi plačevanja prispevkov za socialno varnost, pametnega upravljanja z denarjem ipd., ter hkratnega spoznanja, da mladi tudi po končanem šolanju, ko postajajo čedalje bolj samostojni, pogosto ne poznajo temeljnih načel delovanja sveta okrog sebe.

Idejni vodja projekta je Klemen Šuligoj, magister prava, trenutno zaposlen kot sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani. Magistrski študij je zaključil leta 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že tekom študija je izkušnje nabiral z delom v notarski in odvetniški pisarni, po zaključku študija pa je bil leto dni zaposlen kot odvetniški pripravnik v ugledni slovenski odvetniški pisarni. Ob delu je opravil tudi strokovni izpit iz upravnega postopka 2. stopnje.

V okviru projekta organizirajo izobraževanja, strokovna predavanja, okrogle mize in druge podobne dogodke, na katerih znanje udeležencem navedeno znanje posredujejo iz prve roke. Glavni poudarek je na izobraževanjih, ki temeljijo na medsebojni komunikaciji med voditeljem in udeleženci, so praktično naravnana in podprta s konkretnimi življenjskimi primeri. Na izobraževanjih o dohodnini npr. udeležencem teoretična izhodišča tega davka ponazorijo s pomočjo dejanskega obračuna plače in informativnega izračuna dohodnine, seznanijo pa jih tudi s portalom e-Davki. Posamezno izobraževanje traja 45 minut, pri čemer je na koncu vedno na voljo čas za razpravo in morebitna vprašanja.

Poleg neposrednih oblik izobraževanja na spletni strani ponujajo t.i. Zbirko uporabnega znanja, v kateri objavljajo prispevke, priročnike in druga uporabna gradiva. Zbirka se redno posodablja in nadgrajuje, uporabniki pa imajo možnost, da ob vpisu svojega imena in email naslova prejemajo obvestila o vseh novostih.

Če imate kakšna vprašanja, jim pišite na koraknaprej@outlook.com.

Njihovo spletno stran najdete tukaj, facebook profil pa tukaj.