Projekt za mlade: Kaj lahko naredim, ko izvem za nasilje?

Pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja soo pripravili sporočila za mlade o pomembnosti prepoznavanja nasilja v naši bližini in nujnosti opozarjanja na nesprejemljivost nasilja. Z materiali ozaveščanja, ki so jih pripravili za višje razrede osnovnih šol in srednje šole, želijo mlade spodbuditi k ukrepanju in pomoči žrtvam nasilja.

V okviru projekta Izobraževalno-ozaveščevalni projekt na temo “kaj lahko storim, ko slišim (za) nasilje nad ženskami”, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so mlade od 15 do 25 leta prosili, da izpolnijo anonimni spletni vprašalnik »Ali prepoznaš nasilje v partnerskem odnosu.« Nanj je odgovorilo 740 mladih, od tega 90 % deklet. Dekleta so opisovala lastne izkušnje z nasiljem ali izkušnje prijateljice/prijatelja, mnogo pa jih je pisalo o preživetem nasilju v primarni družini. Podatki, ki soo jih pridobili z vprašalnikom, kažejo na alarmantno sliko neodkritega in neobravnavanega nasilja med mladimi, tako v partnerskih odnosih, kot tudi medvrstniškega nasilja in nasilja v družini. 

Na podlagi odgovorov je nastal plakat.

Pripravili so tudi videe, v katere so s svojimi izjavami vključeni znani Slovenci: Boštjan Nipič – Nipke, Boštjan Gorenc – Pižama, Rok Terkaj – Trkaj, Klemen Bunderla in Blaž Švab. V njih fante in dekleta nagovarjajo, naj ukrepajo, ko vidijo nasilje. Z videi želijo fante vključiti v preventivne dejavnosti ozaveščanja o problematiki nasilja nad ženskami, pomenu prijavljanja nasilja in nesprejemljivosti nasilja nasploh. Fantom želijo ponuditi modele moškosti, ki zavračajo nasilje nad ženskami in spodbujajo enakost med ženskami in moškimi.

Videi so dosegljivi tukaj.

Več informacij najdete tukaj.