Prosto delovno mesto Direktor_ica javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS MOL razpisuje prosto delovno mesto Direktor_ica javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška.

Pogoji za prijavo:

  • kandidat_ka ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih,
  • kandidat_ka ima mednarodne in organizacijske izkušnje s področja dejavnosti zavoda,
  • strokovno pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti,
  • obvlada slovenski in en svetovni jezik.

Kandidat_ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal_a.

Direktor_ica bo po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovan_a za mandatno dobo pet let.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: MOL