Prosto delovno mesto: Organizator stikov z javnostmi in promocijo – m/ž

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja prosto delovno mesto organizator stikov z javnostmi in promocijo – m/ž.

Podroben opis delovnega mesta:

 • oblikovanje primernih strokovnih muzejskih promocijskih programov (v sodelovanju s kustosi in vodjo trženja),
 • priprava tiskovnih konferenc, priprava poročil in medijskih prispevkov,
 • propagiranje muzejske dejavnosti v medijih, objavljanje poljudnih besedil o muzejskih vsebinah, priprava besedil in fotografij za objavo v medijih,
 • pridobivanje novih znanj s področja sodobnih medijev in področja muzeja, urejanje muzejskih spletnih strani, priprava promocijskih orodij (tudi v tujih jezikih), ostala strokovna dela,
 • priprava načrta trženja in komuniciranja (s kustosi in vodjo trženja), priprava načrta oglaševanja (v sklopu načrta trženja), priprava analiz trga (skupaj s kustosom pedagogom in ostalimi zaposlenimi, ki delajo z obiskovaci),
 • sodelovanje pri pripravi strateškega načrta in drugih skupnih dokumentov muzeja, ki se navezujejo na trženje in promocijo,
 • sodelovanje pri postavitvi stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav.

Pogoji za zaposlitev:

 • visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolska univerzitetna, družboslovna smer ali humanistika;
 • 6 mesecev delovnih izkušenj;
 • sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost;
 • sposobnost pisnega in ustnega izražanja, inovativnost pri iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije;
 • zaželen vozniški izpit B kategorije.

Izbrana kandidatka/kandidat bo zaposlen/a za določen čas, in sicer od 1. maja 2019 do 31. decembra 2021. Poskusno delo traja 3 mesece.

Prijave s prilogami sprejemajo do vključno 15. marca 2019 na elektronski naslov: mao@mao.si.

Več o prostem delovnem mestu najdete tukaj.