Raziskava Mreže MaMa: Duševno zdravje mladih v mladinskih centrih

Epidemija koronavirusa je prinesla ukrepe zapiranja, omejevanja aktivnosti, šolanja na daljavo in upada delovnih mest. Vsi našteti faktorji so negativno vplivali na duševno stanje mladostnikov.

Mladinska mreža MaMa je, v sodelovanju z 42 mladinskimi centri po Sloveniji po opravljeni anketi o duševnem zdravju mladih v času pandemije COVID-19 prišla do rezultatov o splošnem poslabšanju duševnega zdravja mladih.

Tako je 25 mladinskih centrov zatrdilo, da bodo tudi v prihodnje mladim nudili podporo, svetovanje in možnost pogovora z zunanjimi strokovnjaki, 14 pa jih bo pozornost namenilo tudi informiranju, ozaveščanju, zgodnjemu prepoznavanju težav in preventivnim aktivnostim.

Podrobnejši podatki iz vprašalnika so na voljo tukaj, v digitalni obliki sta na voljo še publikaciji Duševno zdravje otrok in mladostnikov tukaj in Mladina 2020 – Položaj mladih v Sloveniji tukaj.

Vir: Mladinska mreža MaMa