Raziskovalno poročilo: Prekarno delo in prekariat

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo so pripravili raziskovalno poročilo z naslovom: Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse – prekarno delo in prekariat – stanje v Sloveniji 2020; poročilo in smernice za razvoj.

Raziskovalno poročilo je nastalo kot samostojni del sestava štirih posameznih, a povezanih, raziskav in analiz, ki so jih v okviru projekta DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo pripravile sodelavke in sodelavec konzorcijskih partneric.

Vabijo vas k sodelovanju pri izvajanju zagovorniških aktivnosti pri ključnih deležnicah kot so lokalne, regionalne, nacionalne odločevalke, javne institucije, nevladne organizacije in druge.

Z vašo pomočjo bi želele identificirati in načrtovati nadaljnja srečanja z relevantnimi osebami, organizacijami in institucijami.

Z njimi lahko ugotovitve iz njihovih analiz in smernic za razvoj skupaj pripeljete na operativni nivo uresničevanja.

Korak za korakom za razvoj participativnih in sodelovalnih družbeno ekonomskih praks, ki so nujne za gradnjo solidarne družbe prihodnosti.

Prijazno vabljene, da se jim v sklopu svojih zanimanj ter v okviru svojih zmožnosti pridružite v njihovih prizadevanjih!

Poročilo je dostopno tukaj.

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo