Razpis: Prva priložnost 2020

V novomeški Galeriji Simulaker objavljajo razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtoricam_jem ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji_ice ali avtorske skupine ter kuratorji_ice z razstavnimi projekti.  

Razpis je namenjen mladim do vključno 30. leta oziroma osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija mlajših umetnikov_ickuratorjev_ic, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti. 

Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji_icami izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300,00 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja. 

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bodo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo).  

Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. 

Pogoji za prijavo:  

  • razpis je namenjen mladim vizualnim in intermedijskim umetnicam in umetnikom do 30. leta starosti oz. vsem, ki so zaključili študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih;  
  • prijavitelji_ce morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del tukajšnje umetniške scene.  

Prijava naj vsebuje:  

  • kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail, 
  • kratek življenjepis vključujoč letnico rojstva (do 1 strani), 
  • vsebinski opis projekta oz. izjavo umetnika (do 1 strani), 
  • tehnični opis izvedbe (do ½ strani), 
  • vizualno dokumentacijo (portfolio), ki vključuje podatke o delih oz. opis del (do 20 strani, 300 dpi, največ 8MB). 

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. 8. 2020. Vsi_e prijavitelji_ce bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani_e prejmejo na zahtevek, poslan na  e-poštni naslov adrijan.praznik@simulaker.si, kamor sprejemajo tudi prijave. V naslovu je potrebno obvezno dopisati: Razpis prva priložnost 2020.  

Podaljšan rok prijave na 9. 8. 2020!

Več informacij  o razpisu lahko najdeš tukaj