Razpis: strokovni vodja programa

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana objavlja razpis za prosto delovno mesto strokovnega vodje programa (M/Ž).

Osebo bodo zaposlili za delo na projektu, predvidoma od julija 2017 dalje, v primeru uspešne kandidature organizacije na razpis “Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije”, sklop 1. Pred prijavo si preberite razpis. 

Vrsta zaposlitve: zaposlitev za polni delovni čas v obdobju trajanja projekta (do 31. 12. 2018).

Delovne obveznosti: Strokovno vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje aktivnosti v okviru projekta/delavnic, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi sodelavci na CSD, ZRSZ ter drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, poročanje in priprava poročil, komunikacija s ministrstvom, ipd.

Pogoji za prijavo:

  • VII. stopnja izobrazbe (smer socialno delo in svetovanje, izobraževanje, družbene vede, ipd.),
  • 5 let delovne dobe,
  • od tega 2 leti delovnih izkušenj na področju dela z brezposelnimi, prejemniki DSP ali z ljudmi s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko ter z izkušnjami na področju spodbujanja socialnega vključevanja, odpravljanja pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, krepitve moči, širitve socialne mreže ranljivih skupin, ipd.,
  • dobro znanje dela z računalnikom,
  • vozniški izpit B kategorije.

V naši ekipi iščejo izkušeno osebo, ki si želi razvijati, voditi in izvajati programe za podporo in pomoč ljudem, še posebej dolgotrajno brezposelnim in težje zaposljivim in ljudem z večjimi socialnimi stiskami.

Način prijave na delovno mesto: prijavo pošljite na e-pošti izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si in ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si

Prijavi priložite:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference (potrdilo o doseženi izobrazbi, o delovnih izkušnjah,ipd.)

Rok za prijavo: čimprej oziroma do 4. maja.

Več informacij o delovnem mestu in zahtevah za zaposlitev lahko pridobite preko e-pošte: izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si 

Vir: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana