Razpis za aktivnosti za dan za Povezovanje in REaktiviranje skupnosti

Mladinski svet Slovenije obvešča, da bo med 6. in 8. 5. 2022 potekal vseslovenski dan za Povezovanje in REaktiviranje skupnosti. V teh dneh bo organizirana vseslovenska akcija s katero se bo blažilo posledice epidemije Covid – 19.

K sodelovanju vabijo skupine in organizacije po celotni Sloveniji. Mladinski svet Slovenije bo tudi finančno podprl izvedbe aktivnosti preko objavljenega razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo neformalne skupine in organizacije, ki delujejo v lokalnem okolju. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji so:

 • izvedba dogodka med 6. in 8. 5. 2022 v okviru dneva za Povezovanje in REaktivacijo skupnosti,
 • aktivnost bo trajala vsaj eno uro in pol (90 minut),
 • znesek sofinanciranja ne bo višji od 150 EUR (v primeru višjih stroškov preostanek pokrije prijavitelj),
 • rok za nastanek stroškov, ki jih bo sofinanciral Mladinski svet Slovenije je do 4. 5. 2022,
 • pred izvedbo posredujejo podatke o terminu, času izvedbe aktivnosti ter opis aktivnosti,
 • v vseh objavah uporabljajo logotipe Mladinskega sveta Slovenije in Evropskega parlamenta ter predpisane hashtage (#miSmoEU – #EP – #povežiinREaktivirajskupnost – #REaktiviraj –  #skupnost),
 • s sodelovanjem v dnevih Povezovanja in REaktivacije dovolijo objave fotografij in aktivnosti na družbenih omrežjih ter spletni strani Mladinskega sveta Slovenije,
 • po aktivnosti prijavitelj odda poročilo, ki vsebuje seznam izvajalcev (listo prisotnosti), kratko poročilo o izvedeni aktivnosti, število udeležencev ter medijske objave),
 • prevzamejo odgovornost za udeležence ter skrbijo za njihovo varnost.

Aktivnosti, ki bodo financirane morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • aktivnost je namenjena blaženju posledic epidemije Covid-19, povezuje skupnost, naredi nekaj dobrega za skupnost, skrbi za vključenost čim večjega števila udeležencev, ima dolgoročno pozitiven pomen za skupnost, je v izziv organizatorjem aktivnosti,
 • trajanje aktivnosti je najmanj 90 minut,
 • je namenjena širši javnosti (ne zaključenim skupinam),
 • ima pozitiven vpliv na skupnost.

Prijavnica, celoten razpis in več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije