Razpis za ambasadorje inkluzivnega izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da v okviru projekta “Inkluzivne šole: ustvarjanje razlik za romske otroke (INSCHOOL)” iščejo posameznike, ki bi bili pripravljeni deliti svoje osebne izkušnje na področju vključujočega izobraževanja romskih otrok in pomena inkluzije.

V sklopu projekta se išče posameznike, ki so pripravljeni deliti svoje osebne ali poklicne zgodbe o koristih, ki so jih doživeli v svojem obdobju izobraževanja, poklicnem in/ali osebnem življenju kot rezultat sodelovanja v vključujočem in podpornem okolju. Poleg tega projekt išče tudi kandidate, ki lahko delijo svoje poklicne zgodbe o delu, ki so ga opravili pri preoblikovanju politik in upravljavskih struktur, ki se odzivajo na izzive in potrebe vseh otrok in mladih.

Skupni projekt Evropske unije in Sveta Evrope »Inkluzivne šole: ustvarjanje razlik za romske otroke (INSCHOOL)« je namenjen podpori oblikovanja in izvajanja nacionalnih politik inkluzivnega izobraževanja in inovativnih praks inkluzivnega izobraževanja v Bolgariji, na Češkem, Madžarskem in Portugalskem, Romuniji in na Slovaškem.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS