Razpis za delovno mesto koordinatorja v večgeneracijskem centru

Slovenska Filantropija razpisuje delovno mesto: koordinator/ica aktivnosti v medgeneracijskem centru Hiša Sadeži družbe Logatec.

Opis del in nalog:

 • koordiniranje in izvajanje aktivnosti ter medgeneracijskih delavnic,
 • oblikovanje in priprava promocijskih gradiv,
 • individualni pogovori z uporabniki,
 • informiranje uporabnikov o aktivnostih,
 • sodelovanje in povezovanje s predstavniki drugih organizacij,
 • stiki z javnostmi,
 • mentorska podpora prostovoljcem,
 • priprava in urejanje prostorov za aktivnosti na različnih lokacijah VGCj-a,
 • nabava materialov za delavnice,
 • urejanje dokumentacije in priprava poročil,
 • poznavanje dela s starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami (mladi in otroci, ki tvegajo socialno izključenost, brezposelni, migranti, mladi z manj priložnostmi).

Kandidati naj imajo zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo (6/2) in najmanj 3 leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela s starejšimi. Kot delovne izkušnje štejejo tudi prostovoljske izkušnje in ne samo delo v okviru redne zaposlitve.

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče; angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno.

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zelo dobro, delo s preglednicami – zelo dobro, delo z bazami podatkov – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – zelo dobro, računalniško oblikovanje – osnovno, zelo dobro poznavanje in uporaba spletnih socialnih omrežij.

Drugi pogoji: visoka motiviranost za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami ljudi, samostojnost, iniciativnost, odgovornost, dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, poznavanje področja starejših, smisel za delo v timu.

Rok prijave je 15. 1. 2018. Pričetek dela je 8. 3. 2018

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta.

Več informacij najdete tukaj.