Razpis za delovno mesto: Mladinska_i delavka_ec vodja

Društvo Parada ponosa išče novo_ega sodelavko_ca, ki bo opravljal_a vlogo Mladinska_i delavka_ec vodja na programu Mladina pod okriljem projekta “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih”.

Mladinska_i delavka_ec vodja koordinira in izvaja vse aktivnosti znotraj projekta “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih” in koordinira področje vrstniškega izobraževanja.

Mladinska_i delavka_ec vodja mora izkazovati sledeče kompetence:

  • Obvlada strokovne pristope, potrebne za izvajanje projektov, temelječe na konceptih in praksah mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in drugih družboslovnih ved.
  • Poznavanje in sposobnost dela s sodobnimi operacijskimi sistemi, tehničnimi in IT orodji ter drugimi strokovnimi pripomočki, ki pritičejo strokovnemu področju dela. Izkazuje visoko stopnjo funkcionalne pismenosti.
  • Samoiniciativno sledenje trendom in novim veščinam ter razvoju na področju mladinskega dela; kakor tudi pripravljenost za učenje novih pristopov dela.
  • Poznavanje konceptov antirasizma, intersekcijske pravičnosti, inkluzije, sovražnega govora.
  • Dobro poznavanje specifik LGBTIQ+ mladih, LGBTIQ+ organizacij, aktivizma in skupnosti v Sloveniji.

Celoten razpis za delovno mesto je objavljen tukaj.

Vir: Društvo Parada ponosa