Razpis za delovno mesto – programska_i sodelavka_ec na programu svetovanja in samopomoči

Legebitra razpisuje prosto delovno mesto na programu svetovanja in samopomoči.

Opis delovnih nalog:

 • Izvaja, promovira in razvija aktivnosti in projekte programa svetovanja.
 • Izvaja svetovanja in koordinira podporne skupine
 • Izvaja terensko delo
 • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem, zagotavlja nove in obstoječe finančne vire (pripravlja prijave na razpise ipd.)
 • V dogovoru s programsko_im koordinatorico_jem sodeluje na konferencah, seminarjih, usposabljanjih, ki so povezani z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov in programov, pri katerih sodeluje.
 • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem organizira konference, seminarje, usposabljanja, ki so povezana z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov programa svetovanja.
 • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem koordinira in izvaja dejavnosti informacijske točke.
 • Sodelovanje pri ostalih aktivnostih društva.

Priložnosti:

 • možnost izobraževanja, mentorstvo
 • delno prilagodljiv delovni čas
 • delo v raznolikem kolektivu
 • delo z različnimi ljudmi
 • ustvarjalne dejavnosti

Pogoji so 5. stopnja izobrazbe (SOK 5/EOK 4) in 1 leto delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) z delom v nevladnem sektorju in skupnostjo LGBTI, vozniški izpit B kategorije poznavanje programov MS Office ter sposobnost dela v skupini.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: Legebitra