Razpis za delovno mesto – programska_i sodelavka_ec s področja komuniciranja

Legebitra razpisuje prosto delovno mesto z nazivom Programska_i sodelavka_ec na področju komuniciranja (polni delovni čas – 40 ur na teden).

Pogoji je vsaj 5. stopnja izobrazbe (SOK 5/EOK 4) in 1 leto delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) z delom v nevladnem sektorju in skupnostjo LGBTI in/ali na področju komunikacij

ali visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri.

Prednost bodo imele_i kandidatke_i z izkušnjami v komunikacijami z in/ali dela v nevladnem sektorju in/ali dela z ranljivimi skupinami.

Opis glavnih del in nalog:

  • skrbi za socialna omrežja organizacije,
  • pripravlja vsebino za objavo na spletnih straneh, socialnih omrežjih,
  • izvaja, promovira in razvija aktivnosti organizacije,
  • koordinira priprave večjih in manjših kampanj ozaveščanja,
  • v sodelovanju z vodjo organizacije zagotavlja nove in obstoječe finančne vire (pripravlja prijave na razpise ipd.) s področja komuniciranja, ozaveščanja,
  • s komunikacijskega vidika podpira zagovorniške aktivnosti organizacije,
  • v dogovoru z vodjo organizacije sodeluje na konferencah, seminarjih, usposabljanjih, ki so povezani z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov in programov, pri katerih sodeluje,
  • skrbi za pripravo vsebin na www.narobe.si,
  • po potrebi sodeluje pri ostalih aktivnostih društva.

Zaposlitev je razpisana za določen čas, do konca leta 2023 s preizkusno dobo 2 mesecev; z možnostjo podaljšanja.

Rok prijave do 7. avgusta 2022.

Delovno mesto bo na voljo predvidoma od 1. septembra 2022.

Za vsa morebitna vprašanja so dosegljive_i izključno na info@legebitra.si.

Več informacij o delovnem mestu pa je na voljo tukaj.

Vir: Legebitra