Razpis za delovno mesto Sodelavka na programu Prostovoljstvo

Slovenska filantropija razpisuje prosto delovno mesto Sodelavka na programu Prostovoljstvo (M/Ž) v Ljubljani.

Delovne obveznosti:

 • delo v okviru programa Slovenska mreža prostovoljskih organizacij,
 • priprava in vodenje izobraževanj,
 • promocija prostovoljstva in vključevanje prostovoljk/cev,
 • organizacija dogodkov,
 • zagovorništvo, informiranje in osveščanje strokovne ter širše javnosti,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami,
 • priprava poročil,
 • sodelovanje na skupnih dogodkih in aktivnostih Slovenske filantropije,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov in ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja požarne varnosti med delovnim procesom,
 • opravljanje drugih nalog na podlagi statuta Slovenske filantropije, pogodbe o zaposlitvi, zakona, drugih predpisov, internih aktov ter ustnega ali pisnega navodila izvršne direktorice, namestnice / pomočnice izvršne direktorice, vodje programske enote Prostovoljstvo in vodje projekta.

Pogoji za prijavo:

 • zahtevana stopnja izobrazbe najmanj VI/1, družboslovna, humanistična in druge podobne smeri,
 • dobro pisno in govorno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • dobro znanje dela z računalnikom (najmanj Word in Excel).

Zaželeno:

 • izkušnje s projektnim delom,
 • poznavanje ureditve področja prostovoljstva v RS,
 • strokovni izpit s področja socialnega varstva ali možnost opravljanja strokovnega izpita,
 • vozniški izpit B kategorije.

Med kandidati_kami, ki bodo izpolnjevali vse kriterije delodajalca za zasedbo razpisanega delovnega mesta, bodo prednost dali kandidatu_ki z lastno prostovoljsko izkušnjo.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: Slovenska filantropija