Razpis za delovno mesto strokovne sodelavke ali sodelavca za področje globalnega učenja

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, razpisuje delovno mesto strokovne sodelavke ali sodelavca za zagovorništvo in informiranje na področju globalnega učenja (GU), na projektu “Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva”, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo.

Zaposlitev je za določen čas (do konca leta 2019), z začetkom 1. 3. 2019 oz. po dogovoru.

Pogoji (zahteva sofinancerja)

 • zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja) ali najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju globalnega učenja;
 • odlično znanje angleškega jezika.

Želene kompetence

 • poznavanje področja GU in izkušnje na področju zagovorništva (zaželeno, a ne tudi nujno);
 • izkušnje z izvajanjem projektov;
 • odprtost, komunikativnost, sposobnost jasnega oblikovanja in izražanja vsebin (artikuliranost), marljivost, proaktivnost, sposobnost dela v skupini, oblikovanje ter priprave gradiv, priprave in oblikovanja informacij …

Opis dela in nalog

 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju dejavnosti konzorcija;
 • priprava podlag za zagovorništvo na področju GU;
 • organizacija zagovorniških aktivnosti na področju GU;
 • priprava novic o relevantnih dogodkih na področju GU;
 • koordinacija nevladnih organizacij pri obveščanju javnosti o tematikah, povezanih z GU;
 • povezovanje in organizacija dogodkov, izmenjave dobrih praks na področju GU in še kaj.

V motivacijskem pismu na največ eni A4 strani opišite, zakaj ste prava izbira za njih – zakaj menite, da ste pravi za delo na področju GU in zagovorništva tega področja. V življenjepisu izpostavite tiste projekte, za katere menite, da najbolje odražajo želene kompetence.

Prijavi priložite dokazila, da izpolnjujete zahtevane pogoje (npr. kopijo diplome, dokazila o delu v nevladnem sektorju).

Izbor se bo začel s pregledom življenjepisov in motivacijskih pisem, na podlagi katerega bodo izbrane kandidat(k)e (največ 5) povabili na osebni razgovor s preizkusom, o čemer jih bodo obvestili 15. 2. 2019.

Pogodbo o zaposlitvi bodo sklenili za določen čas, do konca leta 2019. Začetna neto plača znaša približno 890 evrov + povračilo za pot na delo in malico.

Svoj življenjepis z obveznim motivacijskim pismom v angleškem jeziku pošljite na albin.keuc@sloga-platform.org do 13. 2. 2019.