Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec_ka na projektu DD – dostojno delo

Zavod Nefiks išče sodelavca_ko, ki mu_ji ustreza dinamično delo na različnih projektih, predvsem pa zna ustvarjati skupnost in mu_ji je delo z mladimi in mladinskimi delavci v veselje.

Strokovni sodelavec_ka bo zaposlen_a na projektu DD – dostojno delo s področja “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih” (čas trajanja operacije je od 1. 2. 2024 do 30. 9. 2026). Pričakuje se, da strokovni sodelavec, zaposlen pri poslovodečem konzorcijskem partnerju, na operaciji izvaja podporne aktivnosti, opravlja administrativno – tehnična dela neposredno povezana z izvajanjem operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev ter nudi podporo in pomoč vodji projekta pri izvajanju delovnih nalog ter izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd.

Zahtevana izobrazba je višja strokovna izobrazba (raven izobrazbe 16101), višješolska izobrazba (raven izobrazbe 16102) (SOK 6 oziroma podraven 6/1). Delovno mesto je razpisano za poln delovni čas in za določen čas (projektno delo).

Mesečna plača znaša 1.500,00 EUR bruto.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zavod Nefiks