Razpis za delovno mesto: Trener_ka nacionalne panožne športne šole v športnem plezanju

Planinska zveza Slovenije je objavila razpis za prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca Planinske zveze Slovenije – trener nacionalne panožne športne šole v športnem plezanju (M/Ž).

Opis področja dela – delovne naloge:

 • Načrtovanje, vodenje, usmerjanje in usklajevanje programov na področju športnega plezanja – športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (80 % delovnih obveznosti),
 • najmanj 20 ur tedensko v obliki pedagoškega dela oz. neposrednega dela s športniki,
 • v manjšem obsegu delo s športnimi plezalci v članski kategoriji in na področju paraplezanja in drugo strokovno delo,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • izvajanje sprejetega programa dela in sklepov organov PZS z delovnega področja,
 • Poročanje, ocenjevanje in spremljanje izvajanja programa nacionalne panožne športne šole športnega plezanja
 • vodenje mesečne evidence o opravljenem pedagoškem delu ter vodenje in vzdrževanje drugih potrebnih evidenc, zapisov ter poročil,
 • nudenje strokovne pomoči društvom z delovnega področja,
 • sodelovanje s strokovnim organi PZS, institucijami, organizacijami, gospodarskimi družbami v domačem in mednarodnem okolju, katerih dejavnost je povezana z delovnim področjem,
 • redno usposabljanje in samoizobraževanje za potrebe delovnega mesta,
 • druge naloge po navodilih.

Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili in življenjepis v Europass formatu na info@pzs.si.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS