Razpis za delovno mesto: Vodja projektov

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto vodja projektov na Mladinski mreži MaMa.

Opis dela:

 • načrtovanje projektov in prijava na razpise,
 • izvajanje projektov,
 • koordinacija dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev in prostovoljcev po posameznih programskih področjih zavoda,
 • oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda,
 • vsebinska priprava promocijskih gradiv za izvajanje rednih programskih in projektnih aktivnosti zavoda, ter projektnih programov zavoda,
 • oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov.
 • sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda,
 • sodelovanje z uporabniki programov,
 • sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v lokalni skupnosti, državi in tujini,
 • sodelovanje v posebnih projektih.
 • vodenje različnih evidenc za potrebe spremljanja izvajanja programa zavoda,
 • izdelava strokovnih statističnih poročil o programih,
 • sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,
 • občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev,
 • opravljanje administrativnih opravil.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: Mreža MaMa