Razpis za denarno pomoč študentom v stiski

Odprt je za razpis za denarno pomoč študentom v stiski. Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski in sicer v višini 200 do 300 EUR.

Razpis je namenjen vsem študentom, ki niso v delovnem razmerju in imajo v študijskem letu 2021/22 status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), ki imajo urejeno stalno bivališče v Sloveniji, odprt račun na banki najmanj šest mesecev ter ni na izmenjavi ali praksi.

Obenem, imajo za študente v stiski, ki imajo status študenta na eni izmed lanic UL, odprte še naslednje razpise: subvencionirane jezikovne tečaje, subvencionirane strokovne tečaje, brezplačno lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog ter brezplačne vstopnice za ogled SNG Drama Ljubljana.

Več o razpisih je na voljo tukaj.

Vir: Karierni centri univerze v Ljubljani