Razpis za dve delovni mesti – področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja za določen in nedoločen čas

Mladi zmaji razpisujejo 2 delovni mesti – področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas) in področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (določen čas 1 leta).

Osrednje delovne naloge za področno svetovanje za nedoločen čas bodo:

 • razvoj področja psihosocialnega svetovanja;
 • podpora mladinskim delavcem javnega zavoda Mladi zmaji in Mreže MC Ljubljana za delo z mladimi;
 • organizacija in izvedba izobraževanj ter oblikovanje sistema certificiranega izobraževanja za mladinske delavce  Mreže mladinskih centrov Ljubljana;
 • individualno psihosocialno svetovanje za mlade;
 • delo s prostovoljci;
 • organizacija letne konference o duševnem zdravju mladih;
 • iskanje in priprava razpisov za okrepitev področja psihosocialnega svetovanja.

Pri področnem svetovanju za določen čas pa:

 • širitev mreže sodelovanja med organizacijami (mladinske, nevladne, CSD-ji, zdravstvo, policija, šolstvo) in vzpostavljanje sodelovanja z zunanjimi organizacijami in strokovnjaki;
 • podpora mladinskim delavcem javnega zavoda Mladi zmaji in Mreže MC Ljubljana za delo z mladimi;
 • individualno psihosocialno svetovanje za mlade;
 • podpora pri pripravi razpisov za okrepitev področja psihosocialnega svetovanja;
 • pomoč pri organizaciji letne konference o duševnem zdravju mladih.

Pri kandidatih je zaželjeno:

 • dobro poznavanje akterjev na področju  psihosocialnega svetovanja,
 • izkušnje na področju organizacije strokovnih izobraževanj in dogodkov;
 • poznavanje mladinskega sektorja;
 • izkušnje s pripravo razpisne dokumentacije  in prijav na razpise;
 • pogum pri uporabi digitalnih platform (Discord, Zoom, družbena omrežja).

Več informacij o delu je na voljo tukaj.

Vir: Javni zavod Mladi zmaji