Razpis za mladinskega delegata pri OZN 2022

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2022 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata pri (OZN).

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost od 18 do 29 let,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, bodo morali MSS predložiti uradno potrdilo o nekaznovanosti),
  • izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
  • poznavanje sistema Organizacije združenih narodov, predvsem na področju mladih,
  • sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku (strokovna/politična terminologija),
  • komunikacijske veščine,
  • samoiniciativnost,
  • seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije,
  • seznanjenost z aktualnimi mladinskimi problematikami v Sloveniji.

Informativni dan bo potekal v ponedeljek, 28. februarja 2022 ob 17.00 na Zoom platformi ter na  FB strani Mladinskega sveta Slovenije in je namenjen osnovni predstavitvi razpisa, predstavitvi preteklega dela aktualne mladinske delegatke pri OZN in medsebojni izmenjavi informacij glede izpolnjevanja razpisne prijavnice. Za udeležbo na informativnem dnevu se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca do vključno 27. februarja 2022.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije