Razpis za pesniško nagrado Fanny Haussmann

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fanny Haussmann za najboljši ciklus pesmi v Sloveniji v enem letu. Tematika je poljubna.

Avtorice in avtorje vabijo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi v slovenskem jeziku, ta pa naj ne bo daljši od 200 verzov. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati na še katerem drugem natečaju. Pesmi predhodno ne smejo biti javno objavljene. Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro, v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni z isto šifro, naj bodo avtorjevo_čino ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.

Vsak_a avtor_ica lahko na natečaj prijavi samo en ciklus pesmi.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Društvo slovenskih pisateljev