Razpis za podporo programov koprodukcije in soustvarjanja za glasbeni sektor v okviru pobude Music moves Europe

Evropska komisija v okviru pobude “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” objavlja razpis, katerega predmet je sofinanciranje pripravljalnih projektov za podporo pri soustvarjanju in koprodukciji za glasbeni sektor.

Namen pripravljalne akcije “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skuša ustvariti poti do sektorske podpore glasbe kot novega elementa za naslednji program Ustvarjalna Evropa po letu 2020.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Rok prijave je 30. 3. 2020.

Razpisno dokumentacijo in prijavnico, ter več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.