Razpis za projektnega sodelavca MSS

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu Mladinskega sveta Slovenije objavljajo razpis za projektnega sodelavca (2 delovni mesti). Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, za obdobje 9 mesecev.

Delovni pogoji in razmere: delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom.

Način izbire kandidata: komisija za izbor ustreznega kandidata bo po pregledu prispelih prijav naredila ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k razgovoru in opravljanju kratkega pisnega testa. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti, na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavi oz. življenjepisu.

Osnovna bruto plača: 1.122,15 EUR

Dodatni pogoji: mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe, stare od 15 do vključno 29 let.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena samo v primeru, da bo Mladinski svet Slovenije izbran na javnem razpisu »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Rok prijave je 1. 2. 2018.

Celoten razpis najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj.