Razpis za prosto delovno mesto na ZPM: Pravnik_ca

Zveza prijateljev mladine razpisuje prosto delovno mesto pravnice_ka.

Gre za zaposltev za določen čas 15. mesecev za poln delovni čas.

Opis delovnega mesta:

  • Vodenje kadrovskih evidenc zaposlenih.
  • Priprava pogodb o zaposlitvi, priprava internih aktov delodajalca (sklepi, pravilniki).
  • Priprava in pregled donatorskih, sponzorskih, podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
  • Spremljanje in odzivanje na predlagane spremembe zakonodaje s področja delovanja organizacije.
  • Sodelovanje pri pripravi zakonodajnih pobud.

Pričakovana so znanja in izkušnje iz področja delovno-pravne zakonodaje, zakonodaje za javni sektor, humanitarne organizacije, nevladne organizacije, pravne osebe zasebnega prava, zakonodajnega postopka, postopka sodelovanj javnosti pri pripravi predpisov, relevantna zakonodaja s področja otrokovih pravic na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zveza prijateljev mladine Slovenije