Razpis za prosto delovno mesto: pomočnik programskega delavca (M/Ž)

Zavod Movit je razpisal prosto delovno mesto pomočnika programskega delavca oziroma programske delavke (v nadaljevanju pomočnik programskega delavca), ki bo zaposlen za potrebe izvajanja del in nalog administrativne in IT podpore upravljanja programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v Sloveniji.

Splošni opis del in nalog:

 • Sodelovanje v postopkih, povezanih s sprejemom vlog projektov v program (registracija vlog, izvajanje pregleda prejetih vlog, vnašanje podatkov v IT orodja,…);
 • Sodelovanje v postopkih, vezanih na kontraktualizacijo sprejetih projektov v program (priprava sporazumov o nepovratnih sredstvih, preverjanje pravilnosti podatkov, vodenje evidenc,…);
 • Sodelovanje v postopkih (finančnega) zaključevanja končnih poročil projektov, sprejetih v program (pregled končnih poročil, priprava končnih izračunov,…);
 • Izvajanje administrativne in IT podpore programskim delavcem pri upravljanju v programe sprejetih projektov;
 • Preverjanje različne statistike in pomoč pri pripravi različnih poročil vezanih na program;
 • Vodenje internih baz podatkov;
 • Tehnična podpora pri izvajanju aktivnosti ter delavnic (spremljanje prijav, obveščanje izbranih udeležencev,…);
 • Upravljanje z vhodno in izhodno komunikacijo; odprava in sprejem pisemskih in drugih pošiljk, skrb za splošni e-predal zavoda, prevzemanje in posredovanje telefonskih klicev;
 • Druge splošne administrativne naloge za podporo in pomoč delu drugim zaposlenim ter poslovodstvu.

Pogoji za zaposlitev:

 • V. stopnja izobrazbe splošne ali ekonomske smeri;
 • Odlično znanje slovenskega jezika;
 • Dobro ustno in pisno znanje angleškega jezika;
 • Računalniška pismenost (napredna uporaba Word, Excel, Outlook, itd.);
 • Delovne izkušnje na enakem ali podobnem delovnem mestu;
 • Zaželeno je poznavanje EU programov na področju mladine.

Od kandidata ali kandidatke pričakujejo natančnost in sistematičnost pri delu, kot tudi sposobnost zadane naloge izvajati v skladu s postavljenimi roki in navodili.

Rok za prijavo na razpis je 21. februar 2019.

Več informacij o razpisu (trajanje zaposlitve, kraj opravljanja dela, višina plače itd.) je objavljenih tukaj.