Razpis za prosto delovno mesto PZS: Mladinski delavec

Planinska zveza Slovenije na podlagi Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« objavlja prosto delovno mesto mladinski delavec na področju mladinskega dela (m/ž).

Pogoji:

 • starost od 15 do vključno 29 let;
 • mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9. 2017 naprej in je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje;
 • zelo dobro poznavanje dejavnosti planinske organiziranosti, delovanja mladinskih odsekov planinskih društev in dela Mladinske komisije PZS;
 • napredno obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji;
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • pisno in govorno znanje angleškega jezika.

Pričakovanja:

 • poznavanje dela za področje mladinskega dela;
 • odgovornost za strokovno, sistematično in učinkovito opravljeno delo, organiziranje, načrtovanje posameznega področja dela in dogodkov;
 • komunikativnost in občutek za solidarnost ter korekten odnos do sodelavcev, članic PZS in drugih strank ter nosilcev funkcij PZS;
 • aktivno sodelovanje v planinstvu: član mladinskega odseka planinskega društva, druge aktivnosti v planinstvu;
 • občasno popoldansko delo v skladu z zahtevami delovnega procesa.

Glavne delovne naloge mladinskega delavca:

 • sodelovanje pri analizi in prenovi programov Mladinske komisije PZS;
 • razvoj materialov za izvedbo programov MK PZS;
 • sodelovanje pri izvedbi programov MK PZS;
 • sodelovanje z mentorji v lokalnih okoljih (vrtcih, šolah in mladinskih odsekih planinskih društev);
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi ter vrednotenje mladinskih akcij v sodelovanju z mladimi;
 • delovanje z mladimi v skupinah in timih;
 • pomoč pri prijavi in poročanju na razpise za sofinanciranje mladinskega programa;
 • pregled in priprava razpisov MK PZS;
 • spremljanje razpisov na mladinskem področju;
 • spremljanje in izmenjava izkušenj s sorodnimi mladinskimi organizacijami;
 • komunikacija z mladinskimi odseki planinskih društev;
 • pomoč pri organizaciji srečanj, okroglih miz, zbora mladinskih odsekov planinskih društev;
 • sodelovanje pri pregledu obstoječih programov usposabljanj in njihova vključitev v sistem Nefiks;
 • pomoč pri ureditvi vzorčnega tabornega prostora;
 • administrativna dela;
 • izpolnjuje druge naloge s področja dela po nalogu načelnika Mladinske komisije PZS in generalnega sekretarja PZS.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 9 mesecev, od 1. marca 2018 do 30. novembra 2018, s polnim delovnim časom. Delo bo potekalo na sedežu Planinske zveze Slovenije.

Pisne vloge naj kandidati pošljejo na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si.

Rok za prijavo je 7. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.