Razpis za prosto delovno mesto: Vodja projekta Aktivno Inkluzivno

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite zaposli vodjo projekta.

Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže strokovnjakov, centrov, organizacij in vadbenih površin za izvajanje programov športa invalidov. Tekom projekta se bo razvil novi celoviti ABC program športa invalidov, izvedli se bodo vadbeni programi v vseh statističnih regijah po Sloveniji in izvedli se bodo tudi panožni vadbeni programi za invalide.

Predvidene naloge vodje projekta:

  • organizacija strokovnih nalog projekta Aktivno inkluzivno,

  • organizacija in izvedba dela projektnih skupin,

  • sodelovanje s projektni skupino znotraj in izven organizacije pri izvedbi njihovih nalog,

  • sodelovanje z ekspertno skupino projekta,

  • sodelovanje z izbranimi regijskimi centri in regijskimi koordinatorji,

  • načrtovanje in organizacija izvedbe usposabljanj in razvoja strokovnega kadra,

  • načrtovanje nakupa potrebne opreme in investicij predvidenih v projektu,

  • načrtovanje dogodkov in promocijskih aktivnosti, druge naloge, ki so del projektne vloge za projekt Aktivno inkluzivno.

Delo bo potekalo v skrajšanem delovnem času in sicer 80 % polnega delovnega časa, torej 32 ur tedensko. Zaposlitev je razpisana za določen čas.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zveza za šport invalidov Slovenije