Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino – 2018/19

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program.

Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 31. marca 2018 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga pet do petnajst najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL.

Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2018.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

a) pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine)
b) ekonomija, matematika oz. statistka in poslovna administracija
c) informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme
d) politologija in sociologija
e) trženje, odnosi z javnostmi in prevajalstvo (kombinacije, ki vključujejo angleški, španski, francoski, italijanski ali nemški jezik)
f) inženirske vede, arhitektura in logistika
g) upravljanje s človeškimi viri

Rok za prijavo je 15. marec 2018, celotno besedilo razpisa je objavljeno na tej povezavi.

Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma v začetku maja 2018.