Razvojno raziskovalni_a sodelavec_ka III na NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za proučevanje in razvoj zdravja (CPRZ), Oddelek za tvegana vedenja razpisuje prosto delovno mesto v Ljubljani.

Delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Nudijo zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter kreativne in fleksibilne delovne pogoje. Delovno razmerje se sklene za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne zaposlene in sicer za 12 mesecev oz. od 14. 5. 2024 do 13. 5. 2025.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: NIJZ