Rdeči križ Slovenije je objavil prosto delovno mesto za strokovnega sodelavca na projektu

Za delo na mednarodnem projektu Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj išče osebo s 7. stopnjo pravne ali družboslovne smeri za polni delovni čas za obdobje 33 mesecev (s 3-mesečnim poskusnim rokom). Delo je enoizmensko.

Opis dela in nalog:

  • Nudenje pomoči pri združevanju družinskih članov oseb s priznano mednarodno zaščito.
  • Neposredno delo z uporabniki.
  • Skrb za realizacijo ciljev projekta.
  • Vodenje in urejanje projektne dokumentacije.
  • Poročanje o izvedenih aktivnostih projekta.
  • Koordinacija in organizacija dela sodelavcev na projektu.
  • Zagovorniške aktivnosti, kot so sestava in vsebinski prispevki k zagovorniškim besedilom, koordinacija sestave zagovorniških besedil in koordinacija sestave in izvedbe zagovorniške kampanje.
  • Priprava ali koordinacija objav in obvestil za medije in druge zainteresirane javnosti.
  • Organizacija in koordinacija dogodkov projekta.

Ostali pogoji so obvezno tekoče (ustno in pisno) poznavanje angleškega jezika, zaželene izkušnje neposrednega dela z uporabnicami_ki na področju migracij, zaželene izkušnje in/ali poznavanje področja združevanja družin, zaželeno poznavanje zakonodaje in/ali delovanje področij mednarodne zaščite in azilne politike ter mednarodnega humanitarnega prava v RS in širše, zaželene izkušnje in poznavanje dela Rdečega križa Slovenije in/ali Mednarodnega Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, zaželen vozniški izpit B-kategorije.

Prijava je mogoča do 27. marca 2022.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov maja.murn@rks.si

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Rdeči križ Slovenije