Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/19

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/2019.

Namen sofinanciranja realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del je spodbujanje ustvarjalnosti študentov, ki se na visokošolski ravni pripravljajo za umetniške poklice na avdiovizualnem področju, in omogočanje rasti slovenske filmske kulture v celoti.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene visokošolske ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED izobražujejo za umetniške poklice na področju filma in televizije.

Rok prijave je 22. 10. 2018.

Več informacij najdete tukaj.