Schumanova praksa v evropskem parlamentu

Namen Schumanove prakse je prispevati k izobraževanju in poklicnemu usposabljanju državljanov EU v Evropi ter omogočiti vpogled v delo Evropskega parlamenta. Praksa traja pet mesecev.

Kandidati za Schumanovo prakso:

  • morajo biti stari najmanj 18 let,
  • morajo imeti vsaj eno univerzitetno diplomo,
  • morajo izpolnjevati zahteve glede jezika,
  • morajo predložiti ustrezni izpisek iz kazenske evidence,
  • niso delali za institucijo ali organ EU več kot dva zaporedna meseca,
  • se šest mesecev pred začetkom prakse niso udeležili akademskega gostovanja za mlade raziskovalce ali profesorje.

Datumi opravljanja prakse in roki za oddajo prijav:

  • Za prakso 1. marca do 31. julija – čas za prijavo: od 1. do 30. novembra.

Izbrani kandidati dobijo plačilo okoli 1.300 evrov na mesec. 

Kandidati se lahko prijavijo na tri prakse iz enega razpisa.

Prijave, vložene po roku, ali spontane prijave se ne upoštevajo.

Če se želite prijaviti na opravljanje Schumanove prakse, obiščite njihovo glavno stran s ponudbami za prakso, najdete jo tukaj.