Skupščine mladih o podnebni prihodnosti

Podnebne spremembe poglabljajo obstoječe neenakosti in so povezane z vprašanjem pravičnosti. V veliki meri so povzročene s strani najrazvitejših držav globalnega severa in najbogatejših prebivalcev sveta, posledice pa nosijo predvsem neslišani in najranljivešji prebivalci planeta: državljani globalnega juga, delavci, kmetje, prebivalci blizu velikih energetskih projektov, ženske, revni in mladi.

Mladi in prihajajoče generacije bomo posebej prizadeti, saj bodo posledice podnebnih sprememb z vsakim desetletjem samo še hujše. Tako nam pretekle in sedanje odločitve vlad omejujejo in odrekajo pravico do dostojne prihodnosti.

V javni obravnavi je trenutno predlog Energetskega koncepta Slovenije, ključnega energetsko-podnebnega dokumenta, ki usmerja razvoj Slovenije do leta 2050. Namesto pravočasnega opuščanja fosilnih goriv, novih delovnih mest za rudarje in opolnomočenja lokalnih skupnosti preko elektrarn v skupnostni lasti predlagani dokument delavcev v energetiki sploh ne omenja, opuščanja fosilnih goriv se loteva smešno pozno (skorajda v celoti po letu 2030!) ter legitimira ozko profitno naravnane in nedemokratično vodene projekte. Tako onemogoča pravičen prehod v nizkoogljično družbo ter mlade in druge ranljive skupine obsoja na podnebni kaos. Ker je dokument trenutno v javni obravnavi, je pravi čas, da se organiziramo in se nanj skupaj odzovemo!

Mladi za podnebno pravičnost decembra organizirajo pet skupščin po različnih ljubljanskih gimnazijah in fakultetah. Mladim in drugim neslišanim skupinam želijo predstaviti Energetski koncept Slovenije, omogočiti razpravo o tem strateškem dokumentu in sklepe z vseh petih skupščin poslati odločevalcem.

Vprašanje podnebnih sprememb je preveč pomembno, da bi ga prepustili etabliranim politikom in kapitalu! Pridi na skupščino in se (samo)organiziraj!

Termini in kraji skupščin:

  • ponedeljek, 18. 12. ob 15.00 – Fakulteta za elektrotehniko (P10),
  • torek, 19. 12. ob 14.00 – Gimnazija Poljane (učilnica 2),
  • torek, 19. 12. ob 15.00 – Biotehniška fakulteta (sejna soba, 2. nadstropje, dekanat),
  • sreda, 20. 12. ob 14.10 – Gimnazija Vič,
  • sreda, 20. 12. ob 18.50 – Filozofska fakulteta (predavalnica 4).

Dokument Energetski koncept Slovenije najdete tukaj.

Več informacij o dogodku pa tukaj.