Slovenska filantropija poziva prostovoljce_ke za pomoč v socialno varstvenih zavodih

Slovenska filantropija in Skupnost socialnih zavodov Slovenija pozivata prostovoljce_ke, ki so pripravljeni_e pomagati v socialno varstvenih zavodih.  

Prostovoljsko delo ne predstavlja dolgoročne rešitve pomanjkanja kadra, ampak je hitri “krizni” odziv, v primeru velikega upada zaposlenih v zavodih (zaradi bolezni).  

Ne iščejo prostovoljcev_k za enkratne obiske, pogovore, prostočasna druženja, temveč tiste, ki se lahko zavežejo k sodelovanju za daljši rok (teden ali 14 dni). Delo bo potekalo na organiziran način, zagotovljena bo določena podpora. Pričakuje se odgovornost, zavzetost in spoštovanje navodil, da ne ogrozite zdravja sebe, drugih zaposlenih in varovancev_k.  

Pomoč, ki se bo morebiti potrebovala, je: 

  • pomoč pri delitvi hrane,  
  • postiljanje in preoblačenje postelj,  
  • transport materiala in odpadkov,  
  • posamični sprehodi stanovalcev_k.  

V primeru zares izredne situacije, iščejo tudi ljudi, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni 

Ne glede na dejansko vključitev v prostovoljsko pomoč v dom za starejše, se zahvaljujejo za pripravljenost, s katero sporočate, da se lahko kot družba zanesemo drug na drugega.  

Poziv in obrazec za registracijo lahko najdete tukaj