Slovenska filantropija zbira prijave prostovoljcev_k za delo v domovih za starejše

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb COVID-19 so zagotovo najbolj usmerili življenja ljudi, ki živijo v socialno varstvenih zavodih.  

Zaradi kakovostnejšega življenja stanovalcev_k vabi Slovenska filantropija prostovoljce_ke, ki so pripravljeni_e ponuditi pomoč. 

Domovi, v katerih potrebujejo prostovoljce (seznam je posodobljen 10. 9. 2020): 

  • Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, 
  • Dom upokojencev Izola, 
  • Dom počitka Mengeš, 
  • Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. 

Prostovoljci bodo pomembno dopolnili delo zaposlenih. Potrebe po pomoči so odvisne od posameznega doma in vključujejo: 

  • družabništvo, 
  • pomoč pri stiku s svojci, 
  • lažja fizična dela za pomoč stanovalcem,  
  • posamične sprehode stanovalcev_k. 

V primeru, da pride do ponovitve izredne situacije, bodo iskali tudi posameznike_ce, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni. 

Pred pričetkom dela je potrebno opraviti izobraževanje, ki bo potekalo tako v elektronski obliki kot v živo. Vsi_e prostovoljci_ke bodo pred pričetkom dela sklenili dogovor o prostovoljskem delu – nekateri s Slovensko filantropijo, nekateri pa neposredno z domom. 

Več informacij lahko najdeš tukaj 

Če si pripravljen_a pomagati, lahko izpolneš obrazec tukaj