Sociodrama (Teater zgodb)

V Mladinskem centru Ulca so v avgustu pripravili dva dogodka Sociodrame s podnaslovom Teater zgodb.

Gre za interaktiven gledališki dogodek s pogovorom, ki se bo odvijal 23. 8. in 30. 8., s pričetkom ob 19.00.

Sociodrama je dogodek, ki meša interaktivno gledališče in osebno delo, je odprt za široko javnost, povsem prostovoljen in precej zabaven. Vključuje elemente improvizirane drame v kontekstu pomoči pri reševanju notranjih psihičnih konfliktov posameznikov.

Gre za skupinsko uprizarjanje določenih socialnih situacij in reševanje konfliktov med skupinami ali znotraj neke obstoječe skupine. Stremi se k temu, da sta dva igralca (ali vsaj eden) vnaprej seznanjena s socialno situacijo, ki je tema predstave/igre, v katero se potem samoiniciativno in improvizacijsko vključujejo obiskovalci. 

Sociodramo vam prinašata Devina Elena Flores in Matic Munc, člana čisto svežega Katarza Kolektiva, ki ima za vas na zalogi še mnoga presenečenja mešanja gledališča in osebnega dela.

Cilji projekta:

  • spodbuditi spontanost in ustvarjalnost mladih, kar lahko pozitivno vpliva na vsa področja njihovega življenja,
  • gojiti ljubezen in medsebojno deljenje kot močna in nenadomestljiva principa skupinskega življenja,
  • spodbujanje in razvoj kritičnega mišljenja mladih, ki se v poteku predstave/igre lahko znajdejo v konfliktnih vlogah,
  • spodbujanje delovanja prilagoditvenih mehanizmov, tako na ravni posameznika kot tudi skupine, kar nalaga hitra in nepredvidljiva dinamika predstave/igre,
  • uporaba in vadba socialnih spretnosti.

Projekt je sofinanciran s strani Mol-a (Urada za mladino, Oddelka za kulturo).

Več podrobnosti o dogodku in samem načinu izvedbe najdete tukaj in tukaj.