Sodeluj v raziskavi “Covid-19 in slovenski študentje”

Na mlad.si so objavili povabilo študentom_kam v raziskavi, ki jo izvaja agencija D’Agency s podporo študentskih organizacij, s katero želijo izvedeti več o potrebah in izzivih študentov_k zaradi pandemije bolezni Covid-19.  

Raziskava poteka preko kratkega anonimnega spletnega vprašalnika, s katerim želijo zbrati čim več podatkov o tvojih preteklih, sedanjih in prihodnjih študijskih potrebah in izzivih.  

Vprašalnik traja manj kot 10 minut. Zbiranje podatkov je anonimno, zato prosijo za čim bolj iskrene odgovore. Da bi dobili čim bolj realni vpogled v trenutne izzive študentske populacije, potrebujejo vsaj 2000 rešenih vprašalnikov. 

Cilj raziskave je aktivacija ustreznih partnerjev in virov, s katerimi bi glas študentov pretvorili v konkretne aktivnosti za boljši študentski jutri. Odgovori in podatki iz vprašalnika bodo omogočili oblikovati smiselna priporočila in načrtovati konkretne aktivnosti že zelo kmalu. 

Vprašalnik je na voljo tukaj