Sodelujte v raziskavi o participacije in zastopanosti mladih v Evropi

Ste mladinska nevladna organizacija ali mreža organizacij, ki deluje v Evropi? Ste pripravljeni sodelovati v študiji, ki raziskuje, kako se spreminja zastopanost in participacija mladih v Evropi?

Potem ste vabljeni k sodelovanju v novi raziskavi Evropske komisije, ki je namenjena raziskovanju vloge nevladnih organizacij in mrež pri podpori udeležbe mladih v demokratičnem življenju v EU.

Namen raziskave je zbrati nove podatke in dokaze o tem, kako se mladi vključujejo v odločanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni ter kakšno vlogo in vpliv na to imajo sredstva Evropske unije. Raziskava se bo osredotočila tudi na preučevanje novih trendov participacije mladih, vključno s preučevanjem vloge mladinskih gibanj in pobud na spletu.

Raziskava je del širše pobude Evropske komisije za obveščanje o novi  Evropski strategiji za mlade 2019–2027.  

V raziskavi, ki vam bo vzela okoli 15 minut, je mogoče sodelovati do 16. avgusta 2019.

Raziskavo najdete tukaj.