ŠOS je objavil razpis za denarno pomoč študentom_kam

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in organizacijske oblike ŠOS v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar so objavile poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu bolezni Covid-19. 

Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov_k, ki je nastala kot posledica izbruha bolezni Covid-19 in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela _inj in študentov_k (študentskega dela). Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k izboljšanju socialnega položaja študentov v stiski. Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 150,00 €. 

Gre za nov poziv, pri katerem na Fundaciji Študentski tolar sodelujejo s svojim znanjem in izkušnjami pri izvedbi. Poziv se ne izključuje z vsemi ostalimi oblikami pomoči, ki jih na Fundaciji Študentski tolar izvajajo. Pri pozivu sodelujejo še študentske organizacije univerz in lokalnih skupnosti. 

Prijaviš se lahko do najkasneje 19. 5. 2020.  

Besedilo razpisa in prijavni obrazec je na voljo tukaj.