Spletno nasilje: Tudi blažje oblike nasilja so nasilje in ne smemo jih tolerirati

Z vzponom interneta, informacijsko komunikacijskih tehnologij in družbenih omrežij se je nasilje preselilo tudi na splet, kjer mladi preživijo vse več časa. Nasilje se na tak način lahko kontinuirano izvaja, je časovno in krajevno neomejeno.

Oblik spletnega nasilja je veliko, mednje med drugimi spadajo žalijiva sporočila in komentarji, trolanje, “happy slapping”, deljenje intimnih posnetkov in izsiljevanje z intimnimi posnetki, spletno zalezovanje, spletni grooming…

Pri izvajanju delavnic za osnovnošolce in srednješolce je prišlo do ugotovitev, da je najpogostejša oblika spletnega nasilja žaljenje. Tega je zelo veliko in mladi se z njim srečujejo na dnevni ravni. Najpogosteje gre za žaljive komentarje, ki pa lahko preidejo tudi v druge oblike nasilja. Veliko je tudi prejemanja sporočil z neprimernimi vsebinami, pa naj gre za posnetke nasilja, neželene pornografske ali gole posnetke, ali pa verižna pisma in grožnje. Med starejšimi mladostniki je veliko pošiljanja golih posnetkov, kar je oblika nasilja, če je neželeno, v primeru sekstinga pa se pogosto zgodi, da prejemnik posnetkov te deli z drugimi.

Zadnja obširna raziskava je bila opravljena leta 2018 v okviru projekta Odklikni! Rezultati raziskave so pokazali, da je med osnovnošolsko populacijo v preteklem šolskem letu vsaj eno obliko nadlegovanja doživelo 56 % učenk in 50 % učencev (7. do 9. razred). Med srednješolsko populacijo je vsaj eno obliko nadlegovanja v preteklem šolskem letu doživelo 65 % dijakinj in 55 % dijakov.

Povezave do študije, celotnega pregleda oblik spletnega nasilja z razlagami in kam se obrniti po pomoč so na voljo tukaj.

Vir: Mlad.si