Spremembe okvira ključnih kompetenc v potrdilih Youthpass za program Erasmus+

Zavod Movit obvešča, da bodo od 20. avgusta naprej potrdila Youthpass vključevala prenovljeni evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki je bil sprejet maja 2018.

Za vse projekte, ki bodo vpisani v bazo Youthpass pred 20. avgustom, bodo potrdila še naprej strukturirana glede na stari okvir ključnih kompetenc. Struktura potrdil bo ostala enaka, tudi če boste po tem datumu v bazo vnesli nove udeležence ali ponovno izdali potrdila.

Za vse projekte, ki bodo v bazo Youthpass vpisani po 20. avgustu, pa bo struktura potrdil Youthpass vključevala prenovljeni okvir ključnih kompetenc.

Spremembe veljajo le za projekte programa Erasmus+. Za projekte programa Evropska solidarnostna enota ne bo sprememb, saj sedanja potrdila že vključujejo prenovljeni okvir ključnih kompetenc.

Več informacij o spremembah si lahko pogledate tukaj

Predstavitev prenovljenega okvira ključnih kompetenc si lahko podrobneje preberete tukaj.

Kratko primerjavo med starim in prenovljenim okvirjem ključnih kompetenc pa si oglejte tukaj.

Za več informacij o uporabi in izdaji potrdil Youthpass se lahko obrnete na info@movit.si.