Srčna UL: Pomagajmo študentom v stiski!

Si študent_ka, ki potrebuje pomoč? Univerza v Ljubljani je objavila dva razpisa, ki nudila finančno pomoč študentom_kam.

Odprta sta dva razpisa:

 • Srčna UL 3 za študente Univerze v Ljubljani v finančni stiski, rok za prijavo 30. november 2022
 • Srčna UL 4 Ukrajina za študente Univerze v Ljubljani v stiski zaradi ukrajinske krize, rok za prijavo 30. november 2022

Pomoč lahko vsebuje sofinanciranje:

 • najemnine in bivanjskih stroškov (celotno ali delno poplačilo stroška);
 • nakupa živil in obleke;
 • študijskega materiala (celotno ali delno poplačilo računa);
 • študiju namenjene računalniške opreme (celotno ali delno poplačilo računa).

Za pomoč v okviru razpisa Srčna UL 3 za študente Univerze v Ljubljani v finančni stiski se lahko prijavijo študenti Univerze v Ljubljani, z veljavnim statusom študenta v študijskem letu 2022/2023, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

 1. so mlajši od 26 let in nimajo staršev oziroma skrbnikov ter so brez osnovnih sredstev za preživljanje,
 2. so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki pa jih glede na višino minimalnega dohodka na družinskega člana ne morejo vzdrževati,
 3. so starejši od 26 let, njihovi dohodki pa so prenizki za osnovno preživetje njih samih oziroma njihovih vzdrževanih družinskih članov,

ter

 • v Republiki Sloveniji ne opravljajo študijske mobilnosti,
 • niso prijavljeni na razpis Srčna UL 4 Ukrajina.

Za pomoč v okviru razpisa Srčna UL 4 Ukrajina se lahko prijavijo študenti Univerze v Ljubljani, z veljavnim statusom študenta v študijskem letu 2022/2023, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

 1. so mlajši od 26 let in nimajo staršev oziroma skrbnikov ter so brez osnovnih sredstev za preživljanje,
 2. so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki pa jih glede na višino minimalnega dohodka na družinskega člana ne morejo vzdrževati,
 3. so starejši od 26 let, njihovi dohodki pa so prenizki za osnovno preživetje njih samih oziroma njihovih vzdrževanih družinskih članov,

ter

 • imajo ukrajinsko državljanstvo,
 • so ogroženi zaradi krize v Ukrajini,
 • niso prijavljeni na razpis Srčna UL 3.

Več informacij o obeh razpisih lahko najdete tukaj.

Vir: Univerza v Ljubljani