The Future We Want – Transnacionalna karavana po Evropi

Platforma SLOGA je partner pri projektu The Future We Want, katerega cilj je povečati stopnjo vključenosti mladih Evropejcev v vprašanja trajnosti in razvoja, predvideti in ustvariti boljše načine življenja ter z zagovorništvom Agende 2030 na lokalni in evropski ravni zagotoviti pomemben glas evropske mladine pri oblikovanju političnega programa EU na področju podnebja in trajnosti.

V okviru projekta iščejo mlade, ki bi kot prostovoljci sodelovali pri projektu. Iščejo:

  • Visoko motivirane osebe z zanimanjem za vprašanja trajnosti in razvoja ter cilje trajnostnega razvoja.
  • Poznavanje ali zanimanje za procese na ravni EU.
  • Pomembno zanimanje za metode uličnih in spletnih kampanj ter zagovorniško delo.
  • Delovna raven angleškega jezika (najmanj B1+).
  • Razpoložljivost za sodelovanje pri vseh projektnih dejavnostih od januarja do septembra 2024.
  • Mlade (osebe, starejše od 18 let, zgornje meje ni, pomembno je, da se počutite mladi), iz Slovenije, ki bodo na karavani oblikovali evropski mladinski manifest za trajnostno prihodnost, in ga predali evropskim poslancem v Bruslju.

Več informacij o projektu ter vse podrobnosti o prijavi najdete tukaj.

Vir: Platforma SLOGA