Ugotovitve spletne ankete “Vprašanja za stanovanja”

Zadrugator je objavil ugotovitve spletne ankete “Vprašanja za stanovanja”. 

IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora in IPOP – Inštitut za politike prostora sta v okviru projekta Za stanovanjske zadruge izvedla spletno anketo, z namenom:

  • dobiti vpogled v mnenja, potrebe in želje tistih, ki še nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja ali pa niso zadovoljni s svojo trenutno stanovanjsko situacijo in
  • preveriti zanimanje/potenciale za razvoj skupnostne stanovanjske preskrbe.

Spletna anketa je bila za javnost odprta med 18. majem in 3. junijem 2021. V dveh tednih jo je ustrezno izpolnilo 651 respondentov.

V Sloveniji rastejo cene stanovanj hitreje kot plače, stanovanjski fond je star in dotrajan, najemni trg je nereguliran in nestabilen, neprofitnih stanovanj pa primanjkuje.

Obenem ostajajo alternativne oblike stanovanjske preskrbe nerazvite in neprisotne. 

Javni stanovanjski skladi ne prejemajo nobenih proračunskih sredstev, ki bi omogočila gradnjo vsaj približno dovoljšnega števila neprofitnih stanovanj – ugoditi uspejo le 10 % prošenj vseh upravičencev.

Na nepremičninskem trgu pa se gradi le “nadstandardna” stanovanja za visoke in kratkoročne dobičke.

Med profitno ponudbo stanovanj in neprofitnimi stanovanji zeva prostor, ki se kaže kot priložnost, da ga država zapolni z aktivno podporo neprofitnim stanovanjskim organizacij in skupnostnim oblikam stanovanjske preskrbe, ki bi lahko zagotavljale dostopna in kakovostna stanovanja.

Hiter povzetek rezultatov s komentarji lahko preberete tukaj

Vir: Zadrugator